Jeugdbeleidsplan KRFC

Periode 2015 - 2018

Handige documenten

Inleiding

Het jeugdbeleidsplan 2015 - 2018 is een plan dat als doel heeft om K. Ramsel F.C., en meer bepaald de jeugdwerking de nodige structuur te geven zodat alle betrokken mensen een duidelijk zicht krijgen op de werking van onze vereniging.

Het is een algemeen plan dat zeker nog verder kan uitgewerkt worden. We willen geen overrompeling aan regels creëren, wel eenvoudige duidelijkheid.

Per leeftijdscategorie zullen zeker nog een aantal zaken verder gespecifieerd kunnen worden.

Wij willen de jeugd van deze club een goede opleiding bieden zodat onze jeugdspelers later kunnen doorstromen naar het 1ste elftal en zo het 1ste elftal naar een hoger niveau kunnen tillen.

Onze hoofdbetrachting is een goede voetbalopleiding bieden voor de jeugd. Als alle trainers dezelfde manier van werken hanteren, kunnen wij dit bewerkstelligen.

  • Wat zijn missie en visie?

  • De Missie geeft aan “waar we voor staan”. Het zegt welke waarden we als vereniging belangrijk vinden. De Visie geeft aan “waar we voor gaan”. Het zegt wat we willen bereiken.
  • Waarom zijn een missie en visie belangrijk?

  • De missie en visie “helpen” het bestuur van K. Ramsel F.C. bij het besturen van de vereniging en het nemen van besluiten. Een voorbeeld: in de missie staat “respect onderling en naar derden, zowel binnen als buiten het veld”. Als we dit als vereniging belangrijk vinden, dan moeten we hier ook naar handelen. Concreet betekent dit dat een speler in het veld respectloos omgaat met een teamgenoot door deze uit te schelden, we dit niet accepteren en daar dus maatregelen tegen nemen. Wat in de missie en visie staat zijn niet zo maar ’mooie woorden’, maar het zijn die zaken die we als vereniging echt belangrijk vinden in hoe we zijn en wat we willen bereiken.

LEES of DOWNLOAD hier het KRFC jeugdbeleidsplan

Met dank aan onze sponsors

Terreinen

A-TERREIN:

Schoolstraat - 2230 Ramsel
+32 16 699 021

B-TERREIN:

Stationsstraat z/n - 2230 Ramsel
+32 16 695 910

Contact

Gerechtigd correspondent:

Kim Lambaerts

Volg ons op: